Dokumentai
Tvarkos, aprašai, taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-08-18 18:43:31 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-08-19 03:38:07 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-08-17 10:55:42 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-08-18 11:58:24 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-08-15 10:57:42 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-08-17 14:48:51 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-08-16 15:06:35 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-08-14 08:10:13 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-08-17 16:39:45 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-08-15 18:50:41 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-08-16 13:58:50 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-08-17 14:46:58 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-08-18 12:07:40 23.83 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-08-17 14:45:53 154.75 KB