Dokumentai
Tvarkos, aprašai, taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-06-17 10:28:16 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-06-17 10:28:40 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-06-15 13:48:54 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-06-17 18:13:55 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-06-17 10:29:11 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-06-17 20:03:56 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-06-18 15:38:07 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-06-17 09:56:37 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-06-18 04:11:33 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-06-17 16:03:20 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-06-16 15:08:15 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-06-17 02:55:38 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-06-17 18:34:38 23.83 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-06-17 20:05:45 154.75 KB