Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2018-2019 2019-03-20 10:53:17 111.95 KB
2016 – 2020 m. strateginis planas 2019-03-19 13:19:39 441.98 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nuostatai 2019-03-20 17:25:26 257.79 KB
Metinė Veiklos programa 2018-2019 m. m. 2019-03-19 15:59:53 370.33 KB
Ugdymo karjerai metinis veiklos planas 2019-03-19 13:19:53 95 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-03-20 10:34:28 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-03-18 20:01:55 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-03-20 02:44:14 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-03-20 10:53:32 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-03-20 08:19:29 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-03-18 20:00:44 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-03-20 13:24:14 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-03-20 12:21:42 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-03-20 16:31:32 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-03-20 02:41:31 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-03-20 08:00:00 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-03-20 07:46:13 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-03-20 12:23:31 23.83 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2019-03-19 13:38:40 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2019-03-20 02:41:51 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-03-20 13:44:41 1.52 MB
Civilinė sauga
Priedas nr. 2 2019-03-18 20:01:37 204.95 KB
Priedas nr. 1 2019-03-20 12:43:10 402.23 KB
Priedas nr. 3 2019-03-20 02:38:36 204.36 KB
Priedas nr. 4 2019-03-19 21:38:38 358.11 KB
Priedas nr. 5 2019-03-19 09:44:54 237.6 KB
Priedas nr. 7 2019-03-20 02:38:37 330.49 KB
Priedas nr. 8 2019-03-20 11:49:45 280.26 KB
Priedas nr. 9 2019-03-20 02:41:25 281.38 KB
Priedas nr. 10 2019-03-18 20:01:34 292.64 KB
Priedas nr. 12 2019-03-20 02:38:38 182.4 KB
Priedas nr. 6 2019-03-20 02:41:26 294.46 KB
Priedas nr. 11 2019-03-20 02:44:13 208.72 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2019-03-18 20:01:30 342.24 KB
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2019-03-20 04:37:17 200.89 KB
Mėnesio veiklos planai
Spalio mėnesio veiklos planas 2019-03-20 16:50:57 90.72 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-03-18 20:00:13 106.52 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-03-20 17:24:34 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2019-03-20 02:38:46 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2019-03-18 20:00:07 107.31 KB