Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2018-2019 2019-08-18 11:14:35 111.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nuostatai 2019-08-17 23:56:15 257.79 KB
Metinė Veiklos programa 2018-2019 m. m. 2019-08-17 19:03:44 370.33 KB
2016 - 2020 m. mokyklos strateginis planas 2019-08-17 03:56:56 456.14 KB
Ugdymo plano 1 priedas. Individualus ugdymo planas 2019-08-16 23:19:27 22.77 KB
Ugdymo plano 2 priedas. Siūlomų dalykų moduliai 2019-08-19 01:06:40 36.5 KB
Ugdymo plano 3 priedas. III–IV klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2019-08-16 00:40:06 36.5 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2019-08-19 06:37:26 192.01 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-08-18 18:43:31 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-08-19 03:38:07 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-08-17 10:55:42 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-08-18 11:58:24 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-08-15 10:57:42 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-08-17 14:48:51 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-08-16 15:06:35 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-08-14 08:10:13 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-08-17 16:39:45 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-08-15 18:50:41 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-08-16 13:58:50 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-08-17 14:46:58 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-08-18 12:07:40 23.83 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-08-17 14:45:53 154.75 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2019-08-19 04:59:53 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2019-08-19 00:10:44 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-08-19 00:11:02 1.52 MB
Civilinė sauga
Priedas nr. 2 2019-08-17 21:02:00 204.95 KB
Priedas nr. 1 2019-08-16 08:49:37 402.23 KB
Priedas nr. 3 2019-08-17 15:02:44 204.36 KB
Priedas nr. 4 2019-08-17 03:11:29 358.11 KB
Priedas nr. 5 2019-08-12 05:01:09 237.6 KB
Priedas nr. 7 2019-08-18 03:56:35 330.49 KB
Priedas nr. 8 2019-08-13 19:35:37 280.26 KB
Priedas nr. 9 2019-08-09 17:24:46 281.38 KB
Priedas nr. 10 2019-08-16 08:49:08 292.64 KB
Priedas nr. 12 2019-08-16 19:26:05 182.4 KB
Priedas nr. 6 2019-08-17 04:27:16 294.46 KB
Priedas nr. 11 2019-08-18 23:11:25 208.72 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2019-08-19 00:56:47 342.24 KB
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2019-08-17 14:04:37 200.89 KB
Mėnesio veiklos planai
Spalio mėnesio veiklos planas 2019-08-19 05:45:25 90.72 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-08-17 23:13:02 106.52 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-08-14 07:37:38 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2019-08-16 16:30:31 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2019-08-17 07:07:19 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2019-08-15 21:26:42 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2019-08-18 19:41:13 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2019-08-17 00:10:56 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2019-08-18 03:50:54 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2019-08-17 13:52:29 111.12 KB