Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2018-2019 2019-06-18 15:15:19 111.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nuostatai 2019-06-19 00:05:47 257.79 KB
Metinė Veiklos programa 2018-2019 m. m. 2019-06-17 03:40:26 370.33 KB
2016 - 2020 m. mokyklos strateginis planas 2019-06-18 11:45:48 456.14 KB
Ugdymo plano 1 priedas. Individualus ugdymo planas 2019-06-17 17:17:33 22.77 KB
Ugdymo plano 2 priedas. Siūlomų dalykų moduliai 2019-06-18 22:21:10 36.5 KB
Ugdymo plano 3 priedas. III–IV klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2019-06-18 09:53:37 36.5 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-06-17 10:28:16 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-06-17 10:28:40 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-06-15 13:48:54 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-06-17 18:13:55 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-06-17 10:29:11 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-06-17 20:03:56 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-06-18 15:38:07 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-06-17 09:56:37 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-06-18 04:11:33 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-06-17 16:03:20 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-06-16 15:08:15 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-06-17 02:55:38 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-06-17 18:34:38 23.83 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-06-17 20:05:45 154.75 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2019-06-18 19:39:11 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2019-06-18 19:38:13 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-06-18 19:39:25 1.52 MB
Civilinė sauga
Priedas nr. 2 2019-06-18 17:25:34 204.95 KB
Priedas nr. 1 2019-06-18 09:57:02 402.23 KB
Priedas nr. 3 2019-06-18 09:57:21 204.36 KB
Priedas nr. 4 2019-06-18 09:57:44 358.11 KB
Priedas nr. 5 2019-06-18 09:58:25 237.6 KB
Priedas nr. 7 2019-06-18 09:58:35 330.49 KB
Priedas nr. 8 2019-06-18 09:58:41 280.26 KB
Priedas nr. 9 2019-06-18 09:56:49 281.38 KB
Priedas nr. 10 2019-06-18 09:56:21 292.64 KB
Priedas nr. 12 2019-06-18 09:56:06 182.4 KB
Priedas nr. 6 2019-06-18 09:55:38 294.46 KB
Priedas nr. 11 2019-06-18 09:54:48 208.72 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2019-06-17 01:54:36 342.24 KB
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2019-06-18 17:27:12 200.89 KB
Mėnesio veiklos planai
Spalio mėnesio veiklos planas 2019-06-17 19:21:15 90.72 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-06-18 11:38:21 106.52 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-06-18 07:37:16 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2019-06-17 23:16:38 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2019-06-17 05:23:38 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2019-06-18 12:34:55 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2019-06-18 10:53:13 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2019-06-15 10:05:37 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2019-06-18 16:12:53 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2019-06-18 19:08:52 111.12 KB