Dokumentai
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2019-01-12 05:42:29 24 KB Parsisiųsti
Prašymas dėl išvykos 2019-01-14 12:18:05 31.5 KB Parsisiųsti
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2018-2019 2019-01-13 22:26:52 111.95 KB Parsisiųsti
2016 – 2020 m. strateginis planas 2019-01-14 00:14:57 441.98 KB Parsisiųsti
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nuostatai 2019-01-11 11:19:10 257.79 KB Parsisiųsti
Metinė Veiklos programa 2018-2019 m. m. 2019-01-16 03:49:02 370.33 KB Parsisiųsti
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-01-16 03:53:00 6.56 MB Parsisiųsti
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-01-13 14:18:57 21.32 MB Parsisiųsti
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-01-14 13:54:23 3.11 MB Parsisiųsti
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-01-16 11:34:24 14.79 MB Parsisiųsti
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-01-11 11:34:41 7.33 MB Parsisiųsti
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-01-13 19:45:54 455.92 KB Parsisiųsti
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-01-16 11:14:31 7.28 MB Parsisiųsti
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-01-16 11:15:32 190.62 KB Parsisiųsti
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-01-11 11:27:58 690.8 KB Parsisiųsti
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-01-16 03:55:03 144.12 KB Parsisiųsti
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-01-11 22:55:36 5.73 MB Parsisiųsti
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-01-12 00:18:51 1.32 MB Parsisiųsti
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2019-01-16 12:56:48 163.33 KB Parsisiųsti
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2019-01-16 12:57:35 160.75 KB Parsisiųsti
Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-01-16 12:56:13 1.52 MB Parsisiųsti
Civilinė sauga
Priedas nr. 2 2019-01-16 11:12:35 204.95 KB Parsisiųsti
Priedas nr. 1 2019-01-12 10:51:32 402.23 KB Parsisiųsti
Priedas nr. 3 2019-01-16 11:13:30 204.36 KB Parsisiųsti
Priedas nr. 4 2019-01-14 23:36:38 358.11 KB Parsisiųsti
Priedas nr. 5 2019-01-13 17:54:18 237.6 KB Parsisiųsti
Priedas nr. 7 2019-01-14 13:27:46 330.49 KB Parsisiųsti
Priedas nr. 8 2019-01-14 23:58:47 280.26 KB Parsisiųsti
Priedas nr. 9 2019-01-13 07:52:25 281.38 KB Parsisiųsti
Priedas nr. 10 2019-01-13 09:54:42 292.64 KB Parsisiųsti
Priedas nr. 12 2019-01-16 03:24:38 182.4 KB Parsisiųsti
Priedas nr. 6 2019-01-12 10:55:32 294.46 KB Parsisiųsti
Priedas nr. 11 2019-01-13 07:50:58 208.72 KB Parsisiųsti
Veiksmų planas kilus gaisrui 2019-01-16 03:53:18 342.24 KB Parsisiųsti
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2019-01-12 10:53:54 200.89 KB Parsisiųsti
Mėnesio veiklos planai
Spalio mėnesio veiklos planas 2019-01-14 21:32:24 90.72 KB Parsisiųsti
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-01-16 11:16:36 106.52 KB Parsisiųsti
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-01-14 23:02:07 116.61 KB Parsisiųsti
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2019-01-16 16:16:31 116.63 KB Parsisiųsti
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2019-01-16 16:05:46 15.88 KB Parsisiųsti
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2019-01-16 16:03:17 15.05 KB Parsisiųsti
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019-01-16 11:10:04 136.25 KB Parsisiųsti
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2019-01-13 05:41:14 260.33 KB Parsisiųsti
Spintelių dovanojimo sutartis 2019-01-16 03:25:35 199.5 KB Parsisiųsti
Spintelių naudojimosi tvarka 2019-01-11 11:24:58 299.61 KB Parsisiųsti
Psichologės dokumentai
Psichologinė pagalba 2019-01-11 11:31:35 211.1 KB Parsisiųsti
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2019-01-11 10:56:37 834.94 KB Parsisiųsti
Psichologinė pagalba 2019-01-11 11:33:15 42 KB Parsisiųsti
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-01-11 11:28:16 571.07 KB Parsisiųsti
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2019-01-16 16:12:07 3.37 MB Parsisiųsti
Azartiniai lošimai 2019-01-16 16:15:18 7.85 MB Parsisiųsti
Gripas ar peršalimas? 2019-01-16 16:06:49 461.11 KB Parsisiųsti
Gripas ir jo profilaktika 2019-01-16 16:05:50 596.71 KB Parsisiųsti
Mityba ir fizinis aktyvumas 2019-01-16 16:05:17 1.41 MB Parsisiųsti
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2019-01-16 16:04:19 1.17 MB Parsisiųsti
Patarimai tėvams 2019-01-16 15:45:29 6.03 MB Parsisiųsti
Pedikuliozė 2019-01-16 11:08:05 890.9 KB Parsisiųsti
Saugūs namai 2019-01-13 15:39:56 2.21 MB Parsisiųsti
Saugus poilsis gamtoje 2019-01-14 20:24:27 1.85 MB Parsisiųsti
Vaikų apsinuodijimai 2019-01-16 16:30:14 1.37 MB Parsisiųsti
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2019-01-16 04:03:15 198.9 KB Parsisiųsti
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos metinis veiklos planas 2019-01-16 11:16:29 194.97 KB Parsisiųsti
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019-01-15 23:42:55 213.53 KB Parsisiųsti
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos 2018-2019 m. m. metinis veiklos planas 2019-01-16 13:36:32 200.99 KB Parsisiųsti
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018-2019 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2019-01-16 16:18:31 553.12 KB Parsisiųsti
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Gruodžio mėnesio valgiaraštis 2019-01-15 12:14:23 14.81 KB Parsisiųsti
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-01-16 07:12:50 359.57 KB Parsisiųsti
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-01-16 03:24:59 389.27 KB Parsisiųsti
Viešieji pirkimai
2017 m. pirkimų planas 2019-01-13 07:49:53 196.43 KB Parsisiųsti
2018 m. pirkimų planas 2019-01-14 23:45:41 196.79 KB Parsisiųsti
Viešųjų pirkimų taisyklės 2019-01-12 02:39:48 241.82 KB Parsisiųsti