Dokumentai
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2019-05-25 11:24:15 24 KB
Prašymas dėl išvykos 2019-05-26 10:26:38 31.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2018-2019 2019-05-25 18:23:31 111.95 KB
2016 – 2020 m. strateginis planas 2019-05-25 11:24:16 441.98 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nuostatai 2019-05-25 11:24:20 257.79 KB
Metinė Veiklos programa 2018-2019 m. m. 2019-05-26 12:19:11 370.33 KB
Ugdymo karjerai metinis veiklos planas 2019-05-25 11:24:27 95 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-05-25 11:24:27 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:31 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:34 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-05-26 04:54:46 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-05-25 18:26:06 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:46 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:49 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-05-25 17:47:01 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:53 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:57 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-05-25 11:24:57 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-05-25 11:25:01 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-05-26 12:05:00 23.83 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2019-05-25 19:03:32 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2019-05-25 11:25:05 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-05-25 21:40:09 1.52 MB
Civilinė sauga
Priedas nr. 2 2019-05-25 11:25:09 204.95 KB
Priedas nr. 1 2019-05-26 11:31:22 402.23 KB
Priedas nr. 3 2019-05-25 11:25:13 204.36 KB
Priedas nr. 4 2019-05-25 11:25:13 358.11 KB
Priedas nr. 5 2019-05-26 15:30:49 237.6 KB
Priedas nr. 7 2019-05-25 11:25:18 330.49 KB
Priedas nr. 8 2019-05-25 15:25:09 280.26 KB
Priedas nr. 9 2019-05-25 11:25:24 281.38 KB
Priedas nr. 10 2019-05-25 11:25:28 292.64 KB
Priedas nr. 12 2019-05-25 11:25:31 182.4 KB
Priedas nr. 6 2019-05-25 11:25:32 294.46 KB
Priedas nr. 11 2019-05-25 11:25:35 208.72 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2019-05-25 12:05:57 342.24 KB
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2019-05-25 11:25:39 200.89 KB
Mėnesio veiklos planai
Spalio mėnesio veiklos planas 2019-05-25 11:25:40 90.72 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-05-25 11:25:40 106.52 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-05-25 17:49:42 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2019-05-25 11:25:41 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2019-05-26 01:20:36 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2019-05-25 16:15:24 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2019-05-25 11:25:43 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2019-05-26 20:14:31 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2019-05-25 21:22:38 111.11 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2019-05-25 11:25:45 15.88 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2019-05-25 11:25:46 15.05 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019-05-26 23:22:07 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2019-05-25 11:25:47 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2019-05-25 16:52:01 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2019-05-25 11:25:52 299.61 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai darbo grupė, tikslai ir uždaviniai 2019-05-25 19:06:07 14.89 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinė pagalba 2019-05-25 19:07:26 211.1 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2019-05-27 00:34:33 834.94 KB
Psichologinė pagalba 2019-05-25 19:07:58 42 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-05-25 19:08:40 571.07 KB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2019-05-25 23:35:58 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2019-05-26 17:31:19 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2019-05-25 11:22:40 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2019-05-26 17:40:33 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2019-05-25 11:22:47 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2019-05-26 14:04:25 1.17 MB
Patarimai tėvams 2019-05-25 11:45:38 6.03 MB
Pedikuliozė 2019-05-25 11:22:57 890.9 KB
Saugūs namai 2019-05-25 11:23:01 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2019-05-25 11:23:05 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2019-05-25 11:23:08 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2019-05-25 11:23:12 198.9 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos metinis veiklos planas 2019-05-25 11:23:12 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019-05-26 05:14:12 213.53 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos 2018-2019 m. m. metinis veiklos planas 2019-05-25 11:23:14 200.99 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018-2019 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2019-05-26 23:19:24 553.12 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Gruodžio mėnesio valgiaraštis 2019-05-27 00:03:54 14.81 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko metų veiklos ataskaita 2019-05-26 21:26:29 1.28 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-05-26 19:01:49 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-05-26 22:21:36 389.27 KB
2019 m. pirkimų planas 2019-05-25 11:26:14 445.29 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-05-25 19:38:38 388.39 KB
Viešieji pirkimai
2017 m. pirkimų planas 2019-05-25 11:26:22 196.43 KB
2018 m. pirkimų planas 2019-05-25 11:26:22 196.79 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2019-05-26 13:38:54 241.82 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2019-05-26 20:49:37 68.17 KB