Dokumentai
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2019-07-24 05:23:11 24 KB
Prašymas dėl išvykos 2019-07-24 05:22:52 31.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2018-2019 2019-07-23 13:36:04 111.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nuostatai 2019-07-24 05:22:33 257.79 KB
Metinė Veiklos programa 2018-2019 m. m. 2019-07-24 05:21:39 370.33 KB
2016 - 2020 m. mokyklos strateginis planas 2019-07-21 17:58:16 456.14 KB
Ugdymo plano 1 priedas. Individualus ugdymo planas 2019-07-24 05:45:40 22.77 KB
Ugdymo plano 2 priedas. Siūlomų dalykų moduliai 2019-07-24 05:22:05 36.5 KB
Ugdymo plano 3 priedas. III–IV klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2019-07-24 05:20:55 36.5 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-07-23 18:58:02 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-07-24 05:43:51 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-07-24 05:23:01 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-07-24 05:21:55 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-07-24 05:21:44 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-07-24 05:20:32 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-07-23 15:36:31 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-07-20 14:33:37 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-07-23 14:05:11 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-07-20 14:33:50 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-07-24 05:47:47 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-07-24 05:33:31 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-07-24 05:22:00 23.83 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-07-24 05:49:32 154.75 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2019-07-24 05:29:26 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2019-07-24 05:22:43 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-07-24 05:21:50 1.52 MB
Civilinė sauga
Priedas nr. 2 2019-07-24 05:20:50 204.95 KB
Priedas nr. 1 2019-07-23 10:53:45 402.23 KB
Priedas nr. 3 2019-07-24 01:50:04 204.36 KB
Priedas nr. 4 2019-07-23 17:25:37 358.11 KB
Priedas nr. 5 2019-07-22 04:55:06 237.6 KB
Priedas nr. 7 2019-07-24 05:49:57 330.49 KB
Priedas nr. 8 2019-07-24 05:37:07 280.26 KB
Priedas nr. 9 2019-07-24 05:26:28 281.38 KB
Priedas nr. 10 2019-07-24 05:22:29 292.64 KB
Priedas nr. 12 2019-07-24 05:21:34 182.4 KB
Priedas nr. 6 2019-07-24 05:20:59 294.46 KB
Priedas nr. 11 2019-07-24 05:19:54 208.72 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2019-07-23 16:17:57 342.24 KB
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2019-07-24 05:40:25 200.89 KB
Mėnesio veiklos planai
Spalio mėnesio veiklos planas 2019-07-24 00:10:34 90.72 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-07-24 00:10:36 106.52 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-07-24 00:10:38 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2019-07-21 00:52:02 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2019-07-24 05:23:07 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2019-07-24 05:25:36 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2019-07-24 05:22:14 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2019-07-24 05:21:06 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2019-07-21 06:43:50 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2019-07-22 22:09:21 111.12 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2019-07-23 12:20:02 15.88 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2019-07-23 13:12:40 15.05 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019-07-24 05:20:45 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2019-07-24 05:21:24 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2019-07-24 05:20:22 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2019-07-20 14:40:15 299.61 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
2018-2019 m. m. Ugdymo karjerai planas 2019-07-20 21:03:00 95 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinė pagalba 2019-07-21 20:03:30 211.1 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2019-07-21 19:43:05 834.94 KB
Psichologinė pagalba 2019-07-22 15:45:02 42 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-07-24 05:45:20 571.07 KB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2019-07-23 10:10:40 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2019-07-22 03:43:58 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2019-07-22 07:44:47 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2019-07-20 14:33:54 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2019-07-22 12:20:10 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2019-07-23 11:23:55 1.17 MB
Patarimai tėvams 2019-07-22 10:54:46 6.03 MB
Pedikuliozė 2019-07-23 17:50:27 890.9 KB
Saugūs namai 2019-07-22 10:45:19 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2019-07-20 14:35:41 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2019-07-20 14:35:44 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2019-07-24 00:10:12 198.9 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos metinis veiklos planas 2019-07-24 05:29:02 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019-07-24 00:10:16 213.53 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos 2018-2019 m. m. metinis veiklos planas 2019-07-24 05:49:12 200.99 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018-2019 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2019-07-23 23:49:47 553.12 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Gruodžio mėnesio valgiaraštis 2019-07-22 18:56:54 14.81 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko metų veiklos ataskaita 2019-07-24 05:31:44 1.28 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-07-24 05:20:27 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-07-24 00:10:32 389.27 KB
2019 m. pirkimų planas 2019-07-23 15:58:11 445.29 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-07-21 23:24:21 388.39 KB
Viešieji pirkimai
2017 m. pirkimų planas 2019-07-24 00:10:24 196.43 KB
2018 m. pirkimų planas 2019-07-24 05:41:44 196.79 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2019-07-24 05:30:38 241.82 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2019-07-23 10:35:42 68.17 KB
Įsivertinimai
2017-2018 m. m. mokyklos vidaus įsivertinimas 2019-07-24 05:26:05 302.96 KB
2018-2019 m. m. mokyklos vidaus įsivertinimas 2019-07-24 05:22:19 263.5 KB