Tvarkos

Tvarkos, aprašai, taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-03-18 20:00:49 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-03-18 20:01:55 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-03-18 20:00:49 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-03-18 20:00:47 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-03-18 20:00:36 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-03-18 20:00:44 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-03-18 20:00:42 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-03-18 20:00:42 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-03-18 20:00:36 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-03-18 20:00:36 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-03-18 20:00:45 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-03-18 20:01:43 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-03-18 20:01:44 23.83 KB

Atnaujinta: 2018-12-17