Tvarkos

Tvarkos, aprašai, taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-05-25 11:24:27 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:31 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:34 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-05-26 04:54:46 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-05-25 18:26:06 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:46 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:49 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-05-25 17:47:01 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:53 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-05-25 11:24:57 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-05-25 11:24:57 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-05-25 11:25:01 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-05-26 12:05:00 23.83 KB

Atnaujinta: 2018-12-17