Administracija

Direktorius
II vadybinė kategorija
Tel: +370 5 2483048
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja metodininkė
II vadybinė kategorija
Tel: +370 5 2483846
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, istorijos vyresnysis mokytojas
Tel: +370 685 36222
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Geografijos vyresnioji mokytoja
Tel: +370 5 2483048
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tel: +370 5 2483048
Raštinės vadovė – sekretorė
Tel: +370 5 2483048
Bibliotekos vedėja
Tel: +370 5 2483048
ITT inžinierius

Pagalbos mokiniui specialistai

Vyresnioji socialinė pedagogė
Vyresnioji mokyklos psichologė
Logopedė
Specialioji pedagogė
Sveikatos specialistė

Anglų kalba

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Anglų kalbos mokytoja
Anglų kalbos mokytoja

Biologija

Biologijos mokytoja metodininkė
Biologijos vyresnioji mokytoja

Chemija

Chemijos mokytojas

Choreografija

Choreografijos mokytoja metodininkė

Dailė

Dailės mokytoja metodininkė

Dorinis ugdymas

Tikybos mokytoja
Etikos mokytoja

Ekonomika

Ekonomikos mokytoja

Fizika

Fizikos mokytoja

Geografija

Geografijos vyresnioji mokytoja

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Istorija

Istorijos mokytoja metodininkė

Kūno kultūra

Kūno kultūros mokytoja metodininkė
Kūno kultūros mokytoja metodininkė
Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Matematika

Matematikos mokytoja metodininkė
Matematikos mokytoja metodininkė
Matematikos mokytoja metodininkė

Muzika

Muzikos mokytoja
Muzikos mokytoja

Pradinis ugdymas

Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėja
Mokytojo padėjėja

Prancūzų kalba

Prancūzų kalbos vyresnioji mokytoja

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Technologijos

Technologijų mokytoja metodininkė
Technologijų vyresnysis mokytojas

Vokiečių kalba

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja