Administracija

Vytas Karsokas
Direktorius
II vadybinė kategorija
Tel: +370 5 2483048
Alė Steckienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja metodininkė
II vadybinė kategorija
Tel: +370 5 2483846
Linas Janulionis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, istorijos vyresnysis mokytojas
Tel: +370 685 36222
Tomas Šermukšnis
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tel: +370 5 2483048
Margarita Biržietytė
Raštinės vadovė – sekretorė
Tel: +370 5 2483048
Vilma Galčiūtė
Bibliotekos vedėja
Tel: +370 5 2483048
Marius Šilinskas
ITT inžinierius

Pagalbos mokiniui specialistai

Rita Juozapaitytė - Takarevičienė
Vyresnioji socialinė pedagogė
Jolanta Rasa Reinikienė
Vyresnioji mokyklos psichologė
Vida Vinskienė
Logopedė
Rūta Barzdenienė
Specialioji pedagogė
Vanda Balcevič
Sveikatos specialistė

Anglų kalba

Danutė Baušienė
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Gerda Karpavičiūtė
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Jūratė Venskutė
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Julita Urbanavičienė
Anglų kalbos mokytoja

Biologija

Rūta Alkimavičienė
Biologijos mokytoja metodininkė
Audronė Šileikienė
Biologijos vyresnioji mokytoja

Chemija

Rokas Pčalinas
Chemijos mokytojas

Choreografija

Daiva Atkočiūnaitė
Choreografijos mokytoja metodininkė

Dailė

Aldona Skripkienė
Dailės mokytoja metodininkė

Dorinis ugdymas

Aistė Skukauskaitė
Tikybos mokytoja
Inga-Žiedė
Etikos mokytoja

Ekonomika

Rūta Vyšniauskienė
Ekonomikos mokytoja

Fizika

Daiva Stortienė
Fizikos mokytoja

Geografija

Violeta Blažytė
Geografijos vyresnioji mokytoja

Informacinės technologijos

Violeta Drumelienė
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Istorija

Ingrida Dudėnienė
Istorijos mokytoja metodininkė

Kūno kultūra

Danutė Gaškienė
Kūno kultūros mokytoja metodininkė
Jolanta Budrevičienė
Kūno kultūros mokytoja metodininkė
Tautvydas Biknius
Kūno kultūros mokytojas

Lietuvių kalba

Birutė Davainytė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Irma-Urbanienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Jolanta Trapikaitė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Laima Pagirienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Gražina Rimšaitė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Matematika

Lina Buoželienė
Matematikos mokytoja metodininkė
Regina Spudulienė
Matematikos mokytoja metodininkė
Vitalija Marcinkėnienė
Matematikos mokytoja metodininkė

Muzika

Brigita Dambrauskaitė
Muzikos mokytoja
Austėja Adomaitytė
Muzikos mokytoja

Pradinis ugdymas

Birutė Stonienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Daiva Jazavitienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Jolanta Breivienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Marytė Jundienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Rasa Bruzgelevičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Rita Meilienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Valentina Levčenkienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Diana Dūdaitė
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Inga Beskrovna
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Rita Kardelienė-Michalčionok
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Vanda Lukšėnienė
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Kristina Siminauskienė
Pradinių klasių mokytoja
Jurgita Kemeklienė
Pradinių klasių mokytoja

Mokytojo padėjėjas

Laima Pozdniakovienė
Mokytojo padėjėja
Benita Jaruševičiūtė
Mokytojo padėjėja

Prancūzų kalba

Jolita Butkevičiūtė
Prancūzų kalbos mokytoja

Rusų kalba

Rasa Mickevičiūtė
Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Loreta Nainienė
Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Technologijos

Snaigė Kontrimienė
Technologijų mokytoja metodininkė
Leonas Talakauskas
Technologijų vyresnysis mokytojas

Vokiečių kalba

Danutė Važgėlienė
Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja