Metodinė taryba

Metodinę tarybą sudaro

  1. Linas Janulionis – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinės tarybos koordinatorius;
  2. Violeta Blažytė – metodinės tarybos pirmininkė;
  3. Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – Birutė Davainytė;
  4. Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – Gerda Karpavičiūtė;
  5. Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė – Ingrida Dudėnienė;
  6. Menų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė – Danutė Gaškienė;
  7. Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė – Birutė Stonienė;
  8. Gamtos mokslų ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė – Rūta Alkimavičienė;
  9. Mokinio pagalbos ugdymo(si) specialistų metodinės grupės pirmininkė – Rasa Reinikienė.

 

Metodinės tarybos tikslas ir uždaviniai

 

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35

2% parama mokyklai

2% Paramos sąskaitos numeris LT924010051001976182 Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas) 190003851 Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus Fabijoniškių mokykla Buveinės adresas P. Žadeikos g. 2, LT-06318, Vilnius Banko pavadinimas DNB

Partneriai/Reklama