Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Patikrinimo tikslas – įvertinti Lietuvos mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir suteikti individualią mokymosi pagalbą, jei to reikia. Nacionaliniu lygmeniu – turėti apibendrintą informaciją apie pasiekimus ir ja remiantis koreguoti ugdymo programas, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. Mokyklos gali palyginti savo darbo rezultatus su kitų panašių šalies mokyklų rezultatais.

   Kiekvieną pavasarį antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje atlieka vienodas užduotis:
   2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
   4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;
   6 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;
   8 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo.
   NMPP dalyvauja visos Vilniaus miesto savivaldybės mokyklos.
   Nacionalinis egzaminų centras parengia detalią ataskaitą apie kiekvieno mokinio pasiekimus – ją mato tik pats mokinys, jo tėvai ir už mokinio ugdymą atsakingi mokyklos darbuotojai. Ataskaita mokiniui ir jo tėvams įteikiama iki mokslo metų pabaigos. Ataskaitos duomenys parodo, kokios kiekvieno dalyko sritys mokiniui sekasi gerai, o kur reikia pasistengti, taip pat mokinio pasiekimų lygį visos Lietuvos mokinių mastu.
   Mokytojai ir mokyklos vadovybė, matydami vertinimo rezultatus, gali nuspręsti, ką ir kaip, ugdant konkretų vaiką, reikia pakeisti, kokias užduotis skirti, kokios individualios pagalbos jam reikia. Mokinio tėvai, remdamiesi ataskaita, gali kreiptis į mokyklos vadovybę arba mokytojus ir prašyti, kad mokiniui būtų suteikta atitinkama mokymosi pagalba.
   Siekiant plačiau įsivertinti ugdymo kokybę, šalia NMPP testų naudojami ir mokinių klausimynai. Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo aplinką ir kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 klasei,  mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei.
   Mokinių klausimynai sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Mokinių pasiekimų tyrimai“ → „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas“ adresu http://www.nec.lt/342/. Su klausimais, kurie bus 4, 6 ir 8 klasių mokinių klausimynuose, galima susipažinti atsidarius dokumentus, kurių adresai internete http://www.nec.lt/failai/5028_NMPT_4kl_klausimynas.pdf http://www.nec.lt/failai/5027_NMPT_8kl_klausimynas.pdf).  
   Kad mokinys pildytų klausimyną, reikalingas tėvų sutikimas.

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO TVARKARAŠTIS 2017-2018 M. M.

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35

2% parama mokyklai

2% Paramos sąskaitos numeris LT924010051001976182 Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas) 190003851 Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus Fabijoniškių mokykla Buveinės adresas P. Žadeikos g. 2, LT-06318, Vilnius Banko pavadinimas DNB

Partneriai/Reklama