Penktos klasės mokiniai sėkmingai adaptavosi dalykinėje mokymosi sistemoje

“Kiekvienas vaikas bręsta savo greičiu, į kiekvieną reikia atidžiai įsižiūrėti  ir pasistengti suprasti jo galimybes, nepervertinti jų ir nesumenkinti..“

2017 m. lapkričio 28 d. vyko metodinis pasitarimas, skirtas penktų klasių mokinių adaptacijai mokykloje. Jo metu buvo aptartos pirmųjų mėnesių dalykinėje sistemoje adaptacinės veiklos aktualijos, pateikti sociologinio tyrimo duomenys „Penktokų adaptacija klasėje ir mokykloje“ (psichologė R. Reinikienė); SUP asmenų poreikiai ir galimybės (logopedė V. Vinskienė, specialioji pedagogė R. Barzdenienė).
5-ų klasių auklėtojos, dalykų mokytojai  ir mokyklos pagalbos mokiniui specialistai dalijosi patirtimi apie mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo psichologinius ypatumus adaptacinio laikotarpio metu.

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35

2% parama mokyklai

2% Paramos sąskaitos numeris LT924010051001976182 Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas) 190003851 Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus Fabijoniškių mokykla Buveinės adresas P. Žadeikos g. 2, LT-06318, Vilnius Banko pavadinimas DNB

Partneriai/Reklama