PRIĖMIMO Į VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLĄ TVARKA

Prašymai mokytis Į Vilniaus Fabijoniškių mokyklą priimami nuo 2017 m. kovo 1 d. vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Prisijungimą prie sistemos ir visą informaciją apie priėmimą į mokyklas rasite www.vilnius.lt/mokykla

Jei neturite galimybės prisijungti prie sistemos, visa reikiama pagalba bus suteikta mokykloje, raštinėje (P. Žadeikos g. 2, Vilnius).

SVARBU:

1. Prašymus ateinantiems mokslo metams rekomenduojame užpildyti iki š. m. gegužės 26 d.

2. Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą klasę – prašymus pateikia klasės vadovui.

3.  Mokinių uniformas siuva „Majoris ir partneriai“, www.majoris.lt .

4.  Priimtų mokinių sąrašai bus paskelbti 2017 m. birželio 9 dieną.

5.  Sutartys su mokykla bus sudaromos 2017 m. birželio 12 – 13 dienomis. Su savimi turėkite 2 dokumentines nuotraukas, gimimo liudijimo kopiją, pasiekimo ir pažangos aprašą iš darželio arba priešmokyklinės grupės ir sveikatos patikrinimo pažymą*.

VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

DĖL 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO

DĖL 5-10 KLASIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35

2% parama mokyklai

2% Paramos sąskaitos numeris LT924010051001976182 Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas) 190003851 Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus Fabijoniškių mokykla Buveinės adresas P. Žadeikos g. 2, LT-06318, Vilnius Banko pavadinimas DNB

Partneriai/Reklama