Standartizuotų testų vykdymas

Vilniaus Fabijoniškių mokykloje 2,4,6 ir 8 klasių moksleiviai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, kurie vyks šių metų balandžio 19 – gegužės 5 dienomis.

Šių patikrinimų  tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus.

2017 m. standartizuotus testus rengia Nacionalinis egzaminų centras (NEC). Moksleivių atlikti testai bus vertinami pagal NEC  pateiktas instrukcijas.

4, 6 ir 8 klasių mokiniams bus pateikti pildyti mokinio klausimynai.

Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra.

Standartizuotų testų vykdymas

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35

2% parama mokyklai

2% Paramos sąskaitos numeris LT924010051001976182 Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas) 190003851 Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus Fabijoniškių mokykla Buveinės adresas P. Žadeikos g. 2, LT-06318, Vilnius Banko pavadinimas DNB

Partneriai/Reklama